İcarə

İCARƏ XİDMƏTLƏRİ

Hidroservice Engineering istər tərəfimizdən istehsal olunan istərsədə əldə olunmuş müxtəlif çeşidli hidravlik avadanlıqlar təklif edir. Bütün avadanlıqlar istənilən hidravlik xidmətlər üçün nəzərdə tutulur və müştərinin tələbi əsasında sazlanır.

Neft və qaz sektoru, kimya sənayesi, qida sənayesi və digər sahələr üçün düzgün avadanlığın təklif olunmasında olan təcrübəmiz Sizinin fəaliyyətinizin gözlənilən səviyyədə saxlaması üçün zəmin yaradır.