Mühəndis
Layihə işləri


Hidroservice Engineering şirkətinin ixtisası yalnız hidravlik xidmətərin göstərilməsi deyil, eləcədə mühəndis layihə işlərinin görülməsidir. Belə işlərin görülməsinə bügünkü gündə yüksək tələbat vardır.

MÜHƏBDIS LAYIHƏ İŞLƏRINƏ aşağıdakılar daxildir:

Bizim mühəndislər digər layihə çərçivəsində bütün növ mühəndis layihə məsləhətləri və texniki dəstək göstərir, o cümlədən:

Layihənin sonunda Sizə təqdim olunacaq:

Tam elektro-hidravlik modernizasiyası və təmiri: