Kimyavi
Təmizləmə

Hidroservice Engineering boru sistemlərin effektiv və səmərəli kimyəvi təmizləmə metodu inkişaf edtdirmişdir, hansı ki istər müştərinin ərazisində, istərsə də bizim öz ərazimizdə həyata keçirilə bilər. Proses bütün zəhərli maddələrin utilizasiyasını nəzərə alır.

Biz SOCAR-FUGRO, Baku Steel Company, Israel Shipyard, Baku Shipyard, Caspian Shipyard şirkətlərində bir sıra uğurlu layihələrdə iştirak etmişdir. Təcrübəli işçi heyətindən başqa Bizdə bütün növ dizaynda müxtəlif kimyəvi təmizləmə işləri üçün müxtəlif avadanlıq, şlanqlar, və kimyəvi qızdırıcı sobalar, kimyəvi maddə, hava quruducular, hava kompressorları, kimyəvi nasoslar, mobil analiz laboratoriyası, xüsusi kimyəvi maddələr və sair təklif edə bilər.