Hidravlik şlanqlar və fitinqlər

Hidravlik şlanqların assortimentinə daxildir:

Hidravlik şlanq fitinqlərin assortimentinə daxildir: